KASAVI

 • KASAVI er en online billedbank som skal serve det Nordnorske næringsliv med kvalitetsbilder fra regionen.
 • Billedbasen blir oppdatert jevnlig, og vi vil gjerne ha kontakt med våre kunder om hva de ønsker, slik at vi kan oppdatere på «bestilling».
 • Vi tar også på oss oppdrag av ulik art.
 • Følg også KASAVI på FACEBOOK. Der får du løpende informasjon om nye bilder, oppdrag etc.

Mikael Westh Hammer

 • Født i Sverige 1975
 • Bosatt i Tromsø
 • Utdannet fotograf ved Kulturama Fotoskola i Stockholm
 • Drev fotogalleri ArtRent i Tromsø fra 2001 til 2004
 • Hadde eget studio på Kysten fra 1999 – 2009
 • Arbeidet som gjestelærer på fotolinja på Stokmarknes i tre år
 • Avholdt forskjellige workshops
 • Utsmykkingsoppdrag og utstillinger i Norden
 • Oppdrag/reklamefotografering for kunder, eksempelvis:
  • Eksportutvalget for fisk
  • Hurtigruta
  • UNN
  • Troms Kraft
  • Mack
  • Fiskekompaniet
  • Polarinstituttet (fotograf på tokt)

Arne-Terje Sæther

 • Født i Norge 1961
 • Bosatt på Kvaløya utenfor Tromsø
 • Trebåtbygger, hovedsakelig nordlandsbåter.
 • Har hatt fotografi som hobby siden han var 14 år. Hobbyen har etter hvert utviklet seg til en næring.
 • Har et omfattende arkiv fra sjørelaterte tema som kystkultur og fiskeri
 • Gitt ut heftet «God Bør», en fotobasert historie om bygging av fembøringen God Bør.
 • Skrevet flere artikler for tidskriftet «Kysten»
 • Bidragsyter i forskjellige kystkulturrelaterte utgivelser, både på tekst og fotosiden.

Mikael Westh Hammer
Skarveien 26
N-9020 Tromsdalen
E-mail: mikael@kasavi.no
Tlf: +47 976 50 846

Arne-Terje Sæther
Straumsveien 85
N-9105 Kvaløya
E-mail: terje@kasavi.no
Tlf: +47 413 08 644

Powered by: Imagedesk