Prisliste


Standardprisliste: Vis prisliste

Leveringsbetingelser

  • Ved publisering av bilder skal både fotografens navn og byrå oppgis som kilde: Foto KASAVI/Mikael Westh Hammer el. Foto KASAVI/Arne-Terje Sæther. Kildehenvisning er angitt i filinformasjon (KASAVI MWH / KASAVI ATS). Ved mangelfull eller feilaktig kildehenvisning beregnes 50% tilleggshonorar.
  • Om et bilde der mennesker er avbildet blir benyttet i reklame, skal KASAVI kontaktes slik at vi kan innhentes tillatelse fra vedkommende. Det gjelder bare hvis personen er identifiserbar og fremtredende på bildet.
  • Ved publisering av manipulerte bilder skal dette angis i kildehenvisningen med «montasje» eller «M».
  • Om et bilde beskjæres radikalt, skal KASAVI kontaktes for godkjenning.
  • Bildene må ikke lånes ut, stilles til disposisjon for eller videreselges til tredje part uten egen avtale med KASAVI
  • Fotografier må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket.
  • Elektronisk lagring av utlånte bilder er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for den aktuelle publiseringen. Annen elektronisk arkivering, lagring, manipulering eller kopiering av utlånte bilder må kun skje etter avtale med KASAVI.
  • Enhver billedbruker er selv i alle henseender ansvarlig for den videre bruk av lånte bilder.
  • Vennligst kontakt oss hvis du ønsker å kjøpe eksklusive rettigheter på et bilde.
Powered by: Imagedesk